Hva vi gjør

HVA GJØR ØKSNES VEKST EGENTLIG?

 

Øksnes Vekst AS ble etablert 01.10.1992 under navnet Øksnes ASVO AS og bedriften er 100% eid av Øksnes Kommune. Bedriften endret navn til Øksnes Vekst AS 18.09.2013.

 

Øksnes Vekst AS er tiltaksarrangør for Nav Øksnes og gjennom attførings-, sysselsetting og yrkesrelaterte tjenester hjelper vi mennesker med å finne sine ubrukte ressurser, og å verdsette det de allerede mestrer.

 

Vi jobber for å synliggjøre og bygge opp mennesket, slik at det som virker umulig kan bli innen rekkevidde.

 

Bedriften har 11 operative årsverk og 6 avdelinger; administrasjonsavdeling, arbeidspraksisavdelinger og aktivitetsenter.

Vi sysselsetter pr. i dag ca. 60 personer, i tillegg til 16 ordinært ansatte.

 

Øksnes Vekst AS er Equass Assurance-sertifisert

 

EQUASS er et europeisk kvalitetssikringsprogram, hvor bedriften første gang ble sertifisert i 2011. Bedriften sertifiseres for en 2 års periode og vi er nå sertifisert for 2013 - 2015. Sertifisering for 2 nye år skal gjennomføres høst 2015.

 

Øksnes Vekst AS - Halvard Rasmussens veg 4 - 8430 Myre

Tlf: 76 13 36 00

Copyright @ All Rights Reserved